Archiv dokumentů strana 29

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 29.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014

Minimální zveřejnění od 11.4.2014 do 24.5.2014

Oznámení

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Minimální zveřejnění od 08.4.2014 do 24.5.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 02.4.2014 do 10.4.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 02.4.2014 do 10.4.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014

Minimální zveřejnění od 24.3.2014 do 24.5.2014

Rozhodnutí č.j.:SPU 099052/2014

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu.

Minimální zveřejnění od 20.3.2014 do 04.4.2014

Výzva

Obec Hradiště Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace“

Minimální zveřejnění od 20.3.2014 do 07.4.2014

Veřejná vyhláška č.j.RR/1407/14

o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Minimální zveřejnění od 18.3.2014 do 03.4.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 29.1.2014 do 07.2.2014

Zápis - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Zápis z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, konaného dne 2.5.2013 v aule Základní školy ve Štěnovicích.

Minimální zveřejnění od 17.1.2014 do 02.2.2014

Návrh rozpočtu 2014

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2014.

Minimální zveřejnění od 16.1.2014 do 03.2.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 04.12.2013 do 12.12.2013

Územní plán obce Hradiště

Veřejná vyhláška, oznámení vydání opatření obecné povahy č.1/2013 - ÚZEMNÍ PLÁN HRADIŠTĚ

Minimální zveřejnění od 07.11.2013 do 22.11.2013

Veřejná vyhláška

o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 07.11.2013 do 18.12.2013

Veřejná vyhláška

Oznámení odvolání veřejnou vyhláškou - Státní pozemkový úřad č.j.: SPU 450514/2013.

Minimální zveřejnění od 25.10.2013 do 09.11.2013

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 23.10.2013 do 31.10.2013

Rozhodnutí

Rozhodnutí Státní pozemkový úřad č.j.: SPU 422947/2013

Minimální zveřejnění od 17.10.2013 do 01.11.2013

Veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 10.10.2013 do 30.10.2013

Veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 10.10.2013 do 30.10.2013

Jmenování

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26.října 2013

Minimální zveřejnění od 30.9.2013 do 15.10.2013

Oznámení

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013

Minimální zveřejnění od 25.9.2013 do 10.10.2013