Opatření obecné povahy č.j.: ŽP/2292/17

Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského.

Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského.

Opatření obecné povahy č.j.: ŽP/2292/17 (pdf)

Zveřejněno: 20.2.2017
Sejmuto: 07.3.2017