Archiv dokumentů strana 27

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 27.

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR

Minimální zveřejnění od 23.8.2016 do 08.10.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 2016

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR

Minimální zveřejnění od 02.8.2016 do 15.10.2016

Pozvánka ZO 9.8.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 29.7.2016 do 09.8.2016

Usnesení - dražební vyhláška č.j.: 121 EX 1635/06-81

Usnesení soudního exekutora.

Minimální zveřejnění od 28.7.2016 do 15.9.2016

Dražební vyhláška č.j.: 23 E 21/2014-92

Usnesení - dražební vyhláška

Minimální zveřejnění od 27.6.2016 do 03.8.2016

Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/10619/16

Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/10619/16 - Oznámení o zahájení řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evrpského (Castor fiber).

Minimální zveřejnění od 14.6.2016 do 29.6.2016

Záměr pachtu KN 1292

Obec Hradiště zveřejňuje záměr zemědělského pachtu pozemku Obce Hradiště parc.číslo KN 1292.

Minimální zveřejnění od 13.6.2016 do 13.7.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy 31.5.2016

Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03.

Minimální zveřejnění od 01.6.2016 do 16.6.2016

Pozvánka ZO 7.6.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 27.5.2016 do 07.6.2016

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015

Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - za rok 2015 včetně příloh.

Minimální zveřejnění od 05.5.2016 do 20.5.2016

Pozvánka ZO 12.4.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 30.3.2016 do 12.4.2016

Usnesení Č.j. 108 EX 02761/14-085

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu.

Minimální zveřejnění od 23.2.2016 do 23.3.2016

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ č.j.:MK/122/2016/Výst.

Pro umístění přístavby: „REVITALIZACE RYBNÍKA V k.ú. HRADIŠTĚ NA p.p.č. 108“

Minimální zveřejnění od 19.2.2016 do 05.3.2016

Záměr zemědělského pachtu pozemků Obce Hradiště 2016

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 01.2.2016 do 29.2.2016

Veřejná vyhláška č.j.:012942/2016/KUSK

Veřejná vyhláška - oznámení, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016)

Minimální zveřejnění od 29.1.2016 do 29.2.2016

Pozvánka ZO 4.2.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 25.1.2016 do 04.2.2016

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j: 155/2016-MZE-15120

Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.

Minimální zveřejnění od 14.1.2016 do 29.1.2016

Informace o změnách na rok 2016 - občanské průkazy, pasy, výzvy a kontakty

Ministerstvo vnitra informuje o některých změnách zákonů.

Minimální zveřejnění od 08.12.2015 do 31.3.2016

Dražební vyhláška č.j.: 112 EX 369/13 - 44

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

Minimální zveřejnění od 01.12.2015 do 11.2.2016

Pozvánka ZO 8.12.2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 30.11.2015 do 08.12.2015

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2016

Minimální zveřejnění od 20.11.2015 do 07.12.2015