Pozvánka ZO 15.2.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 15.2.2017 od 18.00 hod. v Bezděkově v zasedací místnosti OÚ Bezděkov č.p. 25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č.8/2016
  2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
  3. Dodatky č.75 – 79 ke smlouvě o zabezpečení likvidace odpadů s fa Rumpold
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 07.2.2017
Sejmuto: 15.2.2017