Pozvánka ZO 20.10.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 20.10.2016 od 18.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.4 a 5/2016
  2. Inventarizace 2016
  3. Rozpočet na rok 2017
  4. Místní komunikace
  5. Proplácení cestovních náhrad na r.2017
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 12.10.2016
Sejmuto: 20.10.2016