Veřejná vyhláška č.j.: DOP/19953/2016-Smo

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/19953/2016-Smo - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Zveřejněno: 12.10.2016
Sejmuto: 26.10.2016