Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3229/2017 - LoP

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3229/2017 - LoP

Zveřejněno: 07.3.2017
Sejmuto: 22.3.2017