Archiv dokumentů strana 24

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 24.

Pozvánka ZO 14.3.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 05.3.2018 do 15.3.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 20.2.2018 č.2

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 20.2.2018 do 05.3.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 20.2.2018 č.1

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 20.2.2018 do 05.3.2018

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 662 / 18

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

Minimální zveřejnění od 07.2.2018 do 26.3.2018

Pozvánka ZO 8.2.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 01.2.2018 do 08.2.2018

Jak pomohla EU a ESF naší obci v roce v období 2015 - 2018?

Projekt CZ.03.1.48/0.0/15_121/0000059 - Veřejně prospěšné práce

Minimální zveřejnění od 17.1.2018 do 17.2.2018

SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - Pravidla pro hospodaření v období provizoria

SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - Pravidla pro hospodaření v období provizoria

Minimální zveřejnění od 03.1.2018 do 03.2.2018

Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci v roce 2017?

Informace jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci v roce 2017 - veřejně prospěšné práce.

Minimální zveřejnění od 27.12.2017 do 27.1.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. led

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Minimální zveřejnění od 27.12.2017 do 13.1.2018

Pozvánka ZO 13.12.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 05.12.2017 do 13.12.2017

SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtové opatření č.1/2017

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtové opatření č.1/2017

Minimální zveřejnění od 01.12.2017 do 31.12.2017

Vyhlášení platnosti č.j.: OO-8/2017-406

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Minimální zveřejnění od 01.12.2017 do 02.1.2018

Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.2

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.2.

Minimální zveřejnění od 01.12.2017 do 03.1.2019

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby PR 2018

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Minimální zveřejnění od 27.11.2017 do 27.1.2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2018

Minimální zveřejnění od 20.11.2017 do 05.12.2017

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 23.11.2017

Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/3543/2017 - Vět

OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ

Minimální zveřejnění od 09.10.2017 do 10.11.2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hradiště za období 11/2013-11/2017

Návrh určený pro projednání.

Minimální zveřejnění od 09.10.2017 do 10.11.2017

Výběrové řízení č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovité věci č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Minimální zveřejnění od 09.10.2017 do 06.12.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21.10.2017

Minimální zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017

Pozvánka ZO 10.10.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 02.10.2017 do 10.10.2017