Opatření obecné povahy č.j.: DOP/15983/2016-Smo

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Zveřejněno: 21.9.2016
Sejmuto: 06.10.2016