Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR

Zveřejněno: 23.8.2016
Sejmuto: 08.10.2016