Archiv dokumentů strana 25

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 25.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2018

Minimální zveřejnění od 20.11.2017 do 05.12.2017

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 23.11.2017

Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/3543/2017 - Vět

OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ

Minimální zveřejnění od 09.10.2017 do 10.11.2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hradiště za období 11/2013-11/2017

Návrh určený pro projednání.

Minimální zveřejnění od 09.10.2017 do 10.11.2017

Výběrové řízení č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovité věci č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Minimální zveřejnění od 09.10.2017 do 06.12.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21.10.2017

Minimální zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017

Pozvánka ZO 10.10.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 02.10.2017 do 10.10.2017

Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu 2017

Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

Minimální zveřejnění od 29.9.2017 do 01.11.2017

Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212

Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.

Minimální zveřejnění od 15.9.2017 do 15.10.2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dle § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konaných ve dnech 20. a 21.října 2017.

Minimální zveřejnění od 04.9.2017 do 21.10.2017

Pozvánka ZO 15.8.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 04.8.2017 do 15.8.2017

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Informace pro veřejnost, aby se neznámý vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.

Minimální zveřejnění od 01.8.2017 do 12.5.2022

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2016.

Minimální zveřejnění od 06.7.2017 do 06.8.2017

Rozhodnutí č.j.:DOP/5012/2017-LoP

Rozhodnutí o zajištění odstranění havarijního stavu silnice č.j.:DOP/5012/2017-LoP

Minimální zveřejnění od 16.6.2017 do 02.7.2017

Pozvánka ZO 14.6.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 06.6.2017 do 14.6.2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Návrh závěrečného účtu Obce Hradiště za rok 2016

Minimální zveřejnění od 22.5.2017 do 14.6.2017

Veřejná vyhláška č.j.: 965936/17/2300-11460-401159

FÚ pro Plzeňský kraj - daň z nemovitostí na rok 2017

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 29.5.2017

Oznámení č.j.: DOP/4542/2017 - LoP

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 31.7.2017

Pozvánka ZO 10.5.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 10.5.2017

SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočet 2017

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočet 2017

Minimální zveřejnění od 26.4.2017 do 26.4.2018

SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019

Minimální zveřejnění od 26.4.2017 do 31.12.2019