Návrh rozpočtu 2009

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009.

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009.

Příjmy:

NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY PARAGRAF POLOŽKA  
ČÁSTKA 
           
 
Daň z příjmu fyzických osob     1111
600 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob     1121
680 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obce   1122
28 080,00 Kč
Daň z DPH       1211
1 067 300,00 Kč
Daň z nemovitostí       1511
360 000,00 Kč
Místní poplatek za likvidaci odpadů   1337
130 000,00 Kč
Místní poplatek ze psů     1341
4 500,00 Kč
Správní poplatky       1361
3 000,00 Kč
Splátky půjček od obyvatel     2460
13 800,00 Kč
Dotace ze SR        4112
7 200,00 Kč
LES-hospodaření     1032  
270 000,00 Kč
Pitná voda     2310  
4 000,00 Kč
Prodej brožur     3316  
2 000,00 Kč
Byty-pronájem     3612  
81 300,00 Kč
Ostatní nemovitosti-pronájem   3613  
1 320,00 Kč
Pronájem pozemků     3639 2131
8 000,00 Kč
EKO-KOM-příspěvek za třídění odpadů 3722  
15 000,00 Kč
Úroky - splátky z půjčky   6171 2141
9 500,00 Kč
Úroky z účtů     6310 2141
15 000,00 Kč
CELKEM          
3 300 000,00 Kč

Výdaje:

NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY PARAGRAF POL.
ČÁSTKA 
           
 
LES- pěstební činnost   1031  
180 000,00 Kč
LES-produkční činnosti   1032  
80 000,00 Kč
LES-správa v lesním hospodářství 1036  
15 000,00 Kč
Silnice - opravy a udržování   2212  
530 000,00 Kč
Dopravní obslužnost     2221  
5 260,00 Kč
Pitná voda     2310  
5 000,00 Kč
Rybník v Hradišti- projekt   2341  
60 000,00 Kč
MŠ-Kasejovice     3111  
45 000,00 Kč
ZŠ-Kasejovice     3113  
35 000,00 Kč
Vydání publikace o obci Zahorčičky 3316  
40 000,00 Kč
Setkání důchodců v Kasejovicích 3326  
5 000,00 Kč
Místní noviny - náklady   3349  
7 000,00 Kč
Legalizace klubovny v Hradišti   3392  
70 000,00 Kč
Činnost kulturního výboru   3399  
10 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost /Hry atp./ 3429  
5 000,00 Kč
Bytové hospodářství     3612  
40 000,00 Kč
Veřejné osvětlení včetně údržby a oprav 3631  
90 000,00 Kč
Územní plánování     3635  
300 000,00 Kč
Komunální služby a rozvoj   3639  
140 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722  
300 000,00 Kč
Péče o veřejnou zeleň   3745  
30 000,00 Kč
Ostatní sociální péče
/komunitní plánování-příspěvky/
4349  
1 400,00 Kč
Činnost SDH     5512  
25 000,00 Kč
Obecní zastupitelstvo   6112  
120 000,00 Kč
Činnost místní správy   6171  
1 100 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů   6310  
10 000,00 Kč
Pojištění majetku obce   6320  
23 000,00 Kč
Platba daní za obec     6399  
28 080,00 Kč
Ostatní činnosti j.n.     6409  
260,00 Kč
CELKEM:          
3 300 000,00 Kč

Zveřejněno: 12.12.2008
Sejmuto: 27.12.2008