Pozvánka

Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Čižická 133, 332 09 Štěnovice

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych Vás na základě článku XII., odstavce 2 Stanov dobrovolného Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství pozval na jednání Shromáždění zástupců svazku, které se koná

ve čtvrtek 12. března 2009 od 16:30 hodin v aule Základní školy ve Štěnovicích

Program jednání :

 1. Úvod, zahájení
 2. Hospodaření svazku za rok 2008
 3. Zpráva o činnosti svazku – svozy 2008
 4. Vystoupení zástupce kolektivního systému Asekol a.s. – novinky pro rok 2008
 5. Vystoupení zástupce RRA PK – zhodnocení projektu „Oddělený sběr bílého skla“ ve vybraných obcích svazku, informace o situaci v oblasti nakládání s vytříděnými složkami odpadu.
 6. Návrh činnosti na rok 2009 (navýšení poplatku)
 7. Pověření předsedy svazku k uzavření smluvních vztahů (administrace svazku, smlouvy o finanční podpoře svazku z programu PSOV PK)
 8. Rozpočet svazku na rok 2009
 9. Různé, diskuse
 10. Návrh usnesení
 11. Závěr

Těším se na Vaši účast na uvedeném, pro další činnost Svazku obcí velmi důležitém jednání, a proto Vás prosím o účast.

S pozdravem
Jan Nový v.r.
Předseda výkonné rady svazku

Zveřejněno: 09.2.2009
Sejmuto: 24.2.2009