Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v pátek 27.3.2009 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Nabídky na zřízení pracoviště CZECHPOINT
  2. Rozpočtové opatření č.1/2009
  3. Veřejný přístřešek v Bezděkově-projektová dokumentace
  4. Dopravní obslužnost r.2009 - smlouva
  5. Různé

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 20.3.2009
Sejmuto: 27.3.2009