Stanovení počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

VOLBY DO EVROPSK0HO PARLAMENTU na území ČR konané ve dnech

5.června 2009 a 6.června 2009

Starosta Obce HRADIŠTĚ p. Petr Braun stanovuje tento minimální počet členů okrskové volební komise :

Volební okrsek č.1 – HRADIŠTĚ : 4 členové / 3 + 1 zapisovatel /
Volební okrsek č. 2 – BEZDĚKOV : 4 členové /3 + 1 zapisovatel /

Podepsán: Petr Braun - starosta obce

Zveřejněno: 06.4.2009
Sejmuto: 21.4.2009