Rozpočtový výhled - návrh

Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.

Návrh - Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.

Název položky Výhled Výhled Výhled
rok 2009 rok 2010 rok 2011
Daňové příjmy 2 872 880,00 3 016 524,00 3 167 350,20
Nedaňové příjmy 427 120,00 448 476,00 470 899,80
Příjmy celkem: 3 300 000,00 3 465 000,00 3 638 250,00
Výdaje celkem: 3 300 000,00 3 465 000,00 3 638 250,00

Zveřejněno: 12.12.2008
Sejmuto: 27.12.2008