Veřejně prospěšné práce I

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060

Veřejně prospěšné práce I

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V roce 2008 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce I, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 7.4.2008 do 30.9.2008 bylo v obci Hradiště v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 41 813 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 75%, tj. 31 360 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 25%, tj.10 453 Kč. Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací apod. Takto vytvořené pracovní místo je ve svém důsledku prospěšné široké veřejnosti. Na VPP byla umístěna osoba patřící do rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce.

Zveřejněno: 01.12.2008
Sejmuto: 28.2.2009