Jmenování zapisovatelů pro volby

Jmenování zapisovatelů pro „Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU“, na území ČR konané ve dnech 5.června 2009 a 6.června 2009.

Obec Hradiště
Hradiště 62, 335 44 p.Kasejovice
tel: 371595129
E-mail: obec.hradiste@blatna.net

Jmenování zapisovatelů pro „Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU“, na území ČR konané ve dnech 5.června 2009 a 6.června 2009.

Starosta obce Hradiště jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro „Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU na území ČR“ takto:

  • Volební okrsek č.1 – Hradiště – Marie Sudová, Hradiště 62, 335 44 Kasejovice
  • Volební okrsek č.2 – Bezděkov – Olga Šulcová, Bezděkov 7, 335 44 Kasejovice

V Hradišti dne 22.4.2009.

Za obec Hradiště: Braun Petr
starosta obce

Zveřejněno: 23.4.2009
Sejmuto: 08.5.2009