Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v pátek7.11.2008 od 19.00 hod. BEZDĚKOVĚ v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Likvidace odpadů – přehled III.čtvrtl./2008
  2. Oprava obecních komunikací-podání žádosti
  3. Návrh rozpočtu na r. 2009 - připomínky
  4. Zpracování projektu klubovny Hradiště
  5. Zadání projektové dokumentace na kanalizaci v Hradišti
  6. Různé

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 31.10.2008
Sejmuto: 08.11.2008