Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 7.3.2013 od 18.00 hod. v Bezděkově v budově OÚ č.p.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č.10/2012
  2. Výroční zpráva o poskytování informací za r.2012
  3. Dopravní obslužnost na r.2013
  4. Dodatky č.52-57 ke smlouvě o likvidaci odpadů
  5. Různé
  6. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 22.2.2013
Sejmuto: 07.3.2013