Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve úterý 30.10.2012 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č.6/2012 a č.7/2012
  2. Rozpočet
  3. Inventarizace za rok 2012
  4. Dohoda o úhradě nákladů na žáka ZŠ a MŠ Kasejovice
  5. Volba předsedy kulturní komise
  6. Odpadové hospodářství
  7. Převod hřbitova v k.ú. Bezděkov do vlastnictví obce
  8. Různé
  9. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 23.10.2012
Sejmuto: 30.10.2012