Informace pro voliče

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta- II.kolo

Obec Hradiště
Hradiště 62, 335 44 Kasejovice, IČO: 00256625
Tel. 371595129, e-mail: obec.hradiste@blatna.net
Informace pro voliče  o době a místě konání volby prezidenta- II.kolo
Starostka obce Hradiště podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

oznamuje

 1. II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

           dne 25.ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  dne 26.ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 2. Místem konání voleb

  ve volebním okrsku č. 1
  je volební místnost v budově čp.81 v Hradišti ( klubovna u hřiště)
  pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Hradiště , části Hradiště,

  ve volebním okrsku č. 2
  je volební místnost v budově čp.25 v Bezděkově (úřadovna OÚ)
  pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Hradiště, části Bezděkov a části Zahorčičky.

 3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
 4.  Hlasovací lístky  obdrží voliči  ve dnech voleb ve volební místnosti.

V Hradišti dne: 17.1.2013

Jaroslava Ladmanová
starostka

Zveřejněno: 17.1.2013
Sejmuto: 26.1.2013