Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11.1.2013 a 12.1.2013; případné II. kolo ve dnech 25.1.2013 a 26.1.2013

Obec Hradiště
Hradiště 62, 335 44 Kasejovice, IČO: 00256625
Tel. 371595129, e-mail: obec.hradiste@blatna.net

V Hradišti  12.11.2012

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky
konanou ve dnech 11.1.2013 a 12.1.2013;
případné II. kolo ve dnech 25.1.2013 a 26.1.2013

Podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, stanovuji jako minimální počet 4 členy okrskové volební komise (3 členové + 1 zapisovatel).

Jaroslava Ladmanová
starostka

Zveřejněno: 12.11.2012
Sejmuto: 12.1.2013