SEZNAM A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE HRADIŠTĚ

SEZNAM A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE HRADIŠTĚ PRO VOLBU PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY konanou ve dnech 11.1.2013 a 12.1.2013; případné II. kolo ve dnech 25.1.2013 a 26.1.2013

Obecní úřad Hradiště, Hradiště 62, 335 44 p.Kasejovice,
tel: 371595129,  E-mail: obec.hradiste@blatna.net

SEZNAM A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE HRADIŠTĚ PRO VOLBU PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
konanou ve dnech 11.1.2013 a 12.1.2013;
případné II. kolo ve dnech 25.1.2013 a 26.1.2013

Volební okrsek č.1 – Hradiště (Hradiště čp.81 , 335 44 Kasejovice )
Volební okrsek č.2 – Bezděkov (Bezděkov čp.25 , 335 44 Kasejovice).

Minimální počet členů v OVK – 4 členové (3 členové + 1 zapisovatel).

V Hradišti dne 21.11.2012.

Ladmanová Jaroslava
starostka obce

Zveřejněno: 21.11.2012
Sejmuto: 26.1.2013