Informace

o době a místě konání volby prezidenta

Zveřejněno: 19.12.2012
Sejmuto: 12.1.2013