Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konaných dne 12. a 13.října 2012

Obec Hradiště
Hradiště 62, 335 44 Kasejovice, IČO: 00256625
Tel. 371595129, e-mail: obec.hradiste@blatna.net

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konaných dne 12. a 13.října 2012

Dle § 15 písm. e) a § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí takto:

- volební okrsek č. 1 – Hradiště,  Hradiště čp. 81, 335 44 Kasejovice –budova klubovny
zapisovatel: Marie Sudová

- volební okrsek č. 2 – Bezděkov - Bezděkov čp.25, 335 44 Kasejovice – úřadovna OÚ
zapisovatel: Olga Šulcová

V Hradišti  28.8.2012

Jaroslava Ladmanová
starostka

Zveřejněno: 28.8.2012
Sejmuto: 13.10.2012