Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve úterý 18.12.2012 od 17.00 hod. v Hradišti v zasedací místnosti OÚ.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č.8/2012 a č.9/2012
  2. Rozpočet na rok 2013
  3. Pronájem bytu v Bezděkově čp.41
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 06.12.2012
Sejmuto: 18.12.2012