Bezúplatný převod pozemku

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje

Zveřejněno: 09.1.2013
Sejmuto: 24.1.2013