Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky.

Zveřejněno: 30.11.2012
Sejmuto: 12.1.2013