Výběrové řízení č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovité věci č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Zveřejněno: 09.10.2017
Sejmuto: 06.12.2017