Pozvánka ZO 15.8.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 15.8.2017 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště, Hradiště č.p. 81.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.4/2017
  2. Výběr zhotovitele stavebních prací
  3. Různé
  4. Diskuse

Účast všech členů ZO nutná.

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 04.8.2017
Sejmuto: 15.8.2017