Pozvánka ZO 10.10.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 10.10.2017 od 18.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.5/2017
  2. Inventarizace 2017
  3. Rozpočet na rok 2018
  4. Návrh Zprávy o uplatňování ÚP
  5. Návrh kupní smlouvy
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 02.10.2017
Sejmuto: 10.10.2017