Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Informace pro veřejnost, aby se neznámý vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.

Zveřejněno: 01.8.2017
Sejmuto: 12.5.2022