Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2016.

Zveřejněno: 06.7.2017
Sejmuto: 06.8.2017