Pozvánka ZO 14.6.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 14.6.2017 od 19.00 hod. v Bezděkově v zasedací místnosti OÚ Bezděkov č.p. 25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.3/2017
  2. Závěrečný účet sestavený k  31.12.2016
  3. Účetní závěrka za rok 2016
  4. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
  5. Dotace na zajištění dopravní obslužnosti
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 06.6.2017
Sejmuto: 14.6.2017