Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.

Zveřejněno: 08.11.2017
Sejmuto: 23.11.2017