Pozvánka ZO 10.5.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 10.5.2017 od 18.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště Hradiště č.p. 81

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č.2/2017
  2. Inventarizační zpráva za rok 2016
  3. Výběr zhotovitele rekonstrukce místní komunikace Hradiště – Lnáře II. etapa
  4. Kupní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
  5. Dotace z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 03.5.2017
Sejmuto: 10.5.2017