Nouzový stav

Vyhlášení nouzového stavu.

Zveřejněno: 03.6.2013
Sejmuto: 30.6.2013