Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 29.05.2013 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č.3/2013
  2. Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2012
  3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za r. 2012
  4. Neinvestiční akce 2013
  5. Různé
  6. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 20.5.2013
Sejmuto: 29.5.2013