Veřejná vyhláška

o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

Zveřejněno: 20.5.2013
Sejmuto: 04.7.2013