Odvolání III. stupně povodňové aktivity - stav ohrožení

pro celé území Plzeňského kraje s platností od 12. 6. 2013 od 17:00 hodin

Zveřejněno: 12.6.2013
Sejmuto: 27.6.2013