Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 23.07.2013 od 20.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Zpráva Finančního výboru
  2. Rozpočtové opatření č.4/2013
  3. Údržba veřejné zeleně-smlouva o dílo
  4. Stanovení ceny za pronájem hrobového místa
  5. Oprava místních komunikací
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 12.7.2013
Sejmuto: 23.7.2013