Vyhlášení

Vyhlášení IIIl. stupně povodňové aktivity - stav ohrožení.

Zveřejněno: 03.6.2013
Sejmuto: 30.6.2013