Odvolání II. stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti

pro celé území Plzeňského kraje s platností od 18. 6. 2013 od 10:30 hodin

Zveřejněno: 19.6.2013
Sejmuto: 04.7.2013