Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 20.03.2012 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Plnění rozpočtu r.2012
  2. Výroční zpráva o poskytování informací
  3. Dodatek č.1/2012 ke smlouvě na dopravní obslužnost
  4. Vyhláška č.6-Požární řád obce
  5. Dodatek č.46,47,48 ke smlouvě o likv. odpadů s fa. RUMPOLD
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 08.3.2012
Sejmuto: 20.3.2012