Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 19.01.2012 od 18.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové změny k 31.12.2011
  2. Místní prodejny v Hradišti a Bezděkově
  3. Různé
  4. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 11.1.2012
Sejmuto: 19.1.2012