Oznámení č.1/2011

Obec Hradiště v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.

Oznámení č.1/2011

Obec Hradiště v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. zveřejňuje:

  • Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p.25 v Bezděkově za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží

Podepsán: Jaroslava Ladmanová - starostka obce

Zveřejněno: 21.12.2011
Sejmuto: 06.1.2012