Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 25.8.2011 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.4/2011 a 5/2011
  2. Příspěvek na žáka - Město Blatná
  3. Obecně závazné vyhlášky Obce Hradiště
  4. Směnná smlouva
  5. Různé
  6. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 17.8.2011
Sejmuto: 25.8.2011