Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2011.

Zveřejněno: 15.3.2012
Sejmuto: 31.3.2012