Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 27.10.2011 od 19.00 hod. Bezděkově V úřadovně OÚ čp.25

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.6/2011
  2. Zpráva Finančního výboru
  3. Inventarizace 2011 - inventarizační komise
  4. KPÚ Bezděkov -pomístní názvosloví
  5. Dohoda o úhradě nákladů na žáka ZŠ a MŠ Kasejovice na r.2011
  6. Zadání Územního plánu obce Hradiště
  7. Různé
  8. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 20.10.2011
Sejmuto: 28.10.2011